חנוכה
ספרות ושירה /

חיים הזז

נר אחד מאיר את כל החושך

אין כל החושך יכול לכבות נר אחד,

אלא נר אחד מאיר את כל החושך.

עוד לחג >