top of page
יום השואה
ספרות ושירה /

דן פגיס

עדות

לא לא: הם בהחלט

היו בני אדם: מדים, מגפיים.

איך להסביר. הם נבראו בצלם.

 

אני הייתי צל.

לי היה בורא אחר.

 

והוא בחסדו לא השאיר בי מה שימות.

וברחתי אליו, עליתי קליל, כחול,

מפויס, הייתי אומר: מתנצל:

עשן אל עשן כל יכול

שאין לו גוף ודמות.

עוד לחג >
bottom of page