facebook-domain-verification=ynjc2b498zojb83bubiyufl1w9bsq7
יום השואה
ספרות ושירה /

דן פגיס

עדות

לא לא: הם בהחלט

היו בני אדם: מדים, מגפיים.

איך להסביר. הם נבראו בצלם.

 

אני הייתי צל.

לי היה בורא אחר.

 

והוא בחסדו לא השאיר בי מה שימות.

וברחתי אליו, עליתי קליל, כחול,

מפויס, הייתי אומר: מתנצל:

עשן אל עשן כל יכול

שאין לו גוף ודמות.

עוד לחג >

מעוניינ/ת בחומרים נוספים ועדכונים?
בואו נשמור על קשר:

מכון שיטים ארכיון החגים הקיבוצי

טל: 04-6536344

מייל : machon@chagim.org.il

קיבוץ בית השיטה 1080100

ע"ר מס 58-0459212

  • Facebook - Black Circle
  • YouTube - Black Circle