top of page
ט"ו באב
שיר וזמר /
אל גינת אגוז

מילים: מן המקורות

לחן: שרה לוי תנאי

אל גינת אגוז ירדתי

לראות באיבי הנחל

לראות הפרחה הגפן

הנצו הרימונים.

 

לכה דודי נצא השדה

נלינה בכפרים

נשכימה לכרמים

נראה אם פרחה הגפן

 

פיתח הסמדר הנצו רימונים

שם אתן את דודי לך


"לכה דודי, נצא השדה, נלינה בכפרים, נשכימה לכרמים, נראה אם פרחה הגפן, פיתח הסמדר, הנצו הרימונים. שם אתן את דודי לך" (שיר השירים ז', י"ב- י"ג)

עוד לחג >
bottom of page