top of page
ט"ו באב
שיר וזמר /
אתן לך את הלילה

מילים ולחן: צוף פילוסוף

מי זאת עולה מן המדבר

יפת מראה ענוגת צוואר

ובשחור עינייה האהבה תבער

סומק לחיה כאדם שני

יפה גווה כבן איילים

מי זאת עולה היפה בגנים.

 

אתן קולי בשיר מזמור

ואדלג על ההרים

וכל כולי אמשוח במור

נודה אל הבוסתנים

אתן לך את הלילה

אראה לך שכדאי לך

להיות איתי הלילה

הרועה בשושנים.

 

הנה הסתיו חולף עבר

היה לך קיץ נהדר

ניצנים נראו והגפנים סמדר

חגווי הסלע יונתי

רוקדים לצליל אהבתי

כי את היא זו שאהבה נפשי.

 

אתן קולי בשיר מזמור

ואדלג על ההרים

וכל כולי אמשוח במור

נודה אל הבוסתנים

אתן לך את הלילה

הלילה

אראה לך שכדאי לך

להיות איתי הלילה

הרועה בשושנים.

 

"מי זאת, עולה מן-המדבר, כתימרות, עשן:  מקוטרת מור ולבונה, מכול אבקת רוכל. הנה, מיטתו שלשלמה--שישים גיבורים, סביב לה:  מגיבורי, ישראל.  כולם אחוזי חרב, מלומדי מלחמה; איש חרבו על-ירכו, מפחד בלילות." 

(שיר השירים, ג'  ו'-ח')

עוד לחג >
bottom of page