top of page
ראש השנה
שיר וזמר /
בגלל הרוח

מילים : מיכה שטרית

לחן :לאה שבת

יהיה מה שיהיה 
אני עוד אשנה 
אני אגשים את חלומי 
נושאי בשורה רעה 
מכות או עוד גזירה 
לא ישנו את מהותי.

אני את והאל שלצידי 
עוד ננצח 
לא בגלל הכח 
רק בגלל הרוח 
הנושבת בגבי.

רק בגלל הרוח 
בתוכי, במוחי, בנשמתי 
רק בגלל הרוח 
בתוכי, בדמי, בנשמתי.

את שיש לי להגיד,
אני עוד אצרח 
אפילו בירח ישמעו 
מי שיגיד: "לא כך" 
אותו לא אשכח 
יבוא היום אוכיח צדקתי.

אני את והאל שלצידי..

עוד לחג >
bottom of page