top of page
האחד במאי
שיר וזמר
link
אחד במאי

מתוך חוברת מחלקת ההדרכה של הנוער העובד והלומד

ידיים

אחת... שתיים...

והידיים

עובדות בעיר,

עובדות בכפר,

חוצבות בסלע ההר

נוהגות ספינות

באויר ובים -

בונות את העולם.

היום חג לידים -

וכעץ השולח ענפיו לשמים

נישאות אל על

מליוני ידיים,

ידי העמל

מאדם לאדם,

ומעם אלי עם

שלוחה היד,

וכל העולם -

 עם אחד.  

אחד במאי
אני מאמין
האינטרנציונל
הללויה
חמש בבוקר
יהי הכל
מפריטים את המדינה
שיר העבודה והמלאכה
עוד לחג >
bottom of page