האחד במאי
שיר וזמר
אחד במאי

מתוך חוברת מחלקת ההדרכה של הנוער העובד והלומד

link

ידיים

אחת... שתיים...

והידיים

עובדות בעיר,

עובדות בכפר,

חוצבות בסלע ההר

נוהגות ספינות

באויר ובים -

בונות את העולם.

היום חג לידים -

וכעץ השולח ענפיו לשמים

נישאות אל על

מליוני ידיים,

ידי העמל

מאדם לאדם,

ומעם אלי עם

שלוחה היד,

וכל העולם -

 עם אחד.  

אחד במאי
אני מאמין
האינטרנציונל
הללויה
חמש בבוקר
יהי הכל
מפריטים את המדינה
שיר העבודה והמלאכה
עוד לחג >