top of page
יום הזכרון ליצחק רבין
שיר וזמר /
האיש ההוא

מילים: נתן יונתן

לחן: שלמה ארצי

איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא

אשר היה כערבות הבוכיות.

למרגלות ההר נולד

ליד הנחל.

בחורף שר בין ערבות בוכיות.

בקיץ בין אורות בצעי המים

לחמו שילח על פני הנחל לדגה.

מקני הסוף כרת לו עפיפון

וכשהיה לאיש

מגבעולי הערבות הבוכיות נטה סוכה,

מאבן המבצר האפורה בנה לו בית,

על מי הנחל טחנה הקים,

זרע שדות.

שלח אונו על פני הים באניות סוחר.

אך יש אשר יניח כלי מלאכתו,

ויהיה פתאום לאיש אחר.

איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא

אשר היה כערבות הבוכיות.

למרגלות ההר נולד, ליד הנחל

יידוד פזור נפש על ההר או בבכאים.

ובנופלו בבוקר לא עבות אחד על אדמתו,

יקנו לו אחוזת עולם,

ליד אמות המים השקטות.

איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא

אשר היה כערבות הבוכיות.

וכמו מבצר עתיק היה סוף הדרך.

עוד לחג >
bottom of page