סוכות
שיר וזמר /
הנה מה טוב

מילים ולחן: עממי

הנה מה טוב ומה נעים
שבת אחים גם יחד.

עוד לחג >