top of page
יום השואה
שיר וזמר /
העיירה בוערת

מילים: מרדכי בגירטיג

לחן: מרדכי גבירטיג

אחים בעיירת שרפה
עיירתנו בוערה כולה
בה רוחות שחורות יסערו
להבות חורבן יבערו
עקבותיה לא נשארו
היא עולה באש
ואתם חובקים ידיים
בלי הושיט עזרה
בלי כבות את אש הלהב
אש העיירה

 

 אחים שרפה, בערה!
רק בידכם בלבד היא העזרה
חיש הושיטו יד אוהבת
והצילו מהמוות
בדמכם כבו שלהבת,
חיש כבו בדם.

מרחוק אל תעמודו
כי האש עולה
אל נא תחבקו ידיים

 השרפה גדולה.

 

(נכתב בשנת 1938)

עוד לחג >
bottom of page