facebook-domain-verification=ynjc2b498zojb83bubiyufl1w9bsq7
 
שבת
שיר וזמר /
ידיד נפש

מילים: מתוך הפיוט המסורתי

לחן: שרה ואהוד צוויג

ידיד נפש אב הרחמן,
משוך עבדך, אל רצונך.
ירוץ עבדך, כמו איל.
ישתחווה אל מול הדרך.

עוד לחג >