top of page
ט"ו באב
שיר וזמר /
מים רבים רבים

מילים ולחן: חוה אלברשטיין

מים רבים רבים

לא יכבו את האהבה.

מים רבים רבים

לא יכבו את האהבה.

 

אם אהבה היא אש,

לא יכבו את האהבה.

אם אהבה היא אש,

לא יכבו את האהבה.

 

אלף שוברי גלים,

לא יעצרו את האהבה.

אלף שוברי גלים,

לא יעצרו את האהבה.

 

היא אוכלת, היא שותה הכל,

היא צמאה, היא רעבה.

אל תיגע בה, כי היא לא תחמול,

היא תבלע אותך.

 

לחש ורפואות,

לא ירפאו את האהבה.

לחש ורפאות,

לא ירפאו את האהבה.

 

אם היא שריטה בלב,

לא ירפאו את האהבה.

אם היא שריטה בלב,

לא ירפאו את האהבה.

 

כמו קוצים, חדה ודוקרנית,

וצורבת כל הזמן.

גם אם הכאב נרגע תמיד,

ישאר סימן.

 

מים רבים רבים,

לא ייכבו את האהבה.

מים רבים רבים,

לא ייכבו את האהבה.

 

אם אהבה היא אש,

לא יכבו את האהבה.

אם אהבה היא אש,

לא יכבו את האהבה.

 

מַיִם רַבִּים, לֹא יוּכְלוּ לְכַבּוֹת אֶת-הָאַהֲבָה, וּנְהָרוֹת, לֹא יִשְׁטְפוּהָ

(שיר השירים, ח', ז')

עוד לחג >
bottom of page