top of page
שבועות
שיר וזמר /
פרי גני

מילים: שמואל בס

לחן: שרה לוי-תנאי

פרי גני הנה הבאתי,
מלא הטנא רב פאר.

בכורים פה העליתי
וראשי עטרתי זר
 ל-ל-ל.


מן הכפר מוביל העירה
בן רועים טלה וגדי,
ושיריו בקול ישירה
דידל, דידל, דידל-די
 ל-ל-ל.


בן אכר מפרי גנהו
תאנים ורמונים.

ובסל לו על שכמהו
תהמינה זוג- יונים
 לו-לו-לו.

עוד לחג >
bottom of page