top of page
שבועות
שיר וזמר /
שיבולת בשדה

מילים: מתיתיהו שלם

לחן: מתיתיהו שלם

שיבולת בשדה
כורעה ברוח
מעומס גרעינים כי רב.

ובמרחב הרים
יום כבר יפוח,
השמש כתם וזהב.

עורו, הוי עורו!
שורו בני כפרים!

קמה הן בשלה כבר
על פני הכרים.

קצרו, שילחו מגל
עת ראשית הקציר.

 

שדה שעורים תמה,
זר חג עוטרת,
שפע יבול וברכה.

לקראת בוא הקוצרים
בזוהר מזהרת
חרש לעומר מחכה.

הבו, הניפו,

נירו לכם ניר.

חג לקמה,

עת ראשית הקציר.

קצרו, שלחו מגל,
עת ראשית הקציר.

עוד לחג >
bottom of page