top of page
יום העצמאות
שיר וזמר /
שיר פשוט

מילים: תמר פרימור

לחן : יאיר מילר

זה שיר פשוט 
על משפחה בת עץ וגזע 
ופריו אהבה 
זה שיר פשוט 
על הרעות בה דם ויזע 
הדוקת אחוה.

כן כן זהו השיר 
כן זהו השיר 
הפורץ לאויר 
כן כן זהו השיר 
כן זה השובל הלבן שהותיר 
שיר מתגלגל ורועם פה 
עובר פה גובר על גלי הקול 
שיר מתגלגל ורועם פה 
עובר פה גובר על גלי הקול 
שיר מתגלגל ורועם פה 
עובר פה גובר על גלי הקול.


זה שיר פשוט 
על רעיה שומרת בית 
והלמות לבבה 
זה שיר פשוט 
על ילדים פרחי הטיס 
בהמית משובה.

כן כן זהו השיר 
כן זהו השיר 
הפורץ לאויר.

כן כן זהו השיר 
כן זה השובל הלבן שהותיר.
שיר מתגלגל ורועם פה 
עובר פה גובר על גלי הקול 
שיר מתגלגל ורועם פה 
עובר פה גובר על גלי הקול.

שיר מתגלגל ורועם פה 
עובר פה גובר על גלי הקול 
שיר מתגלגל ורועם פה 
עובר פה גובר על גלי הקול.


זה שיר פשוט 
על לוחמים המרקיעים שחקים 
דבקים לאדמתם 
זה שיר פשוט 
על אנשים שבכנפם נושאים 
את שלום חלומם.

כן כן זהו השיר 
כן זהו השיר הפורץ לאויר 
כן כן זהו השיר 
כן זה השובל הלבן שהותיר 
שיר מתגלגל ורועם פה 
עובר וגובר על גלי הקול

עוד לחג >
bottom of page