top of page
כ"ט בנובמבר
מקורות והגות/

איך נוצר הצירוף המוזר כ"ט בנובמבר?

פנחס יורמן, כותב הספר "מדינה בטירונות", סבור כי הקנאות לשפה העברית שאפיינה את המוסדות הלאומיים ואת הציבור היהודי אז גרמה ללידתו של צמד המילים המוזר הזה. את המילה "נובמבר" אי אפשר היה אז לגייר ולייהד, אבל את ה - 29, למה לא?

מוטקה נאור, מהאנשים היותר בקיאים באותה התקופה, סבור שמקור הצירוף המוזר הזה הוא שם שניתן עוד קודם לכן לכיכר מוגרבי בתל אביב: כיכר ב' בנובמבר, יום הצהרת בלפור. בכ"ט בנובמבר 1947 היו לנו כבר יום וכיכר בשם ב' בנובמבר, ולכן ניתן היה גם להשלים עם הצירוף כ"ט בנובמבר.

עוד לחג >
bottom of page