ט"ו בשבט
מקורות והגות/

מנחם הכהן

ראש השנה לאילנות פשוטו ומשמעו

סיפורי החסידים

פעם ישב רבי יצחק-מאיר, בעל חידושי הרי"ם במסיבת ט"ו בשבט, אצל רבי מנדלי מקוצק. [...] פתח רבי מנדלי ואמר: יצחק-מאיר, רצוני שתאמר דברים מעניני דיומא. נענה רבי יצחק-מאיר ואמר "חילוק" עמוק ועצום חד וחריף בסוגיה של ראש-השנה לאילן. נתן בו רבי מנדלי עיניו ואמר: באר-ישראל לא היית דורש דרשה כזו.

"למה?" – שאל רבי יצחק-מאיר, בתמהון – "הואיל ובארץ-ישראל" – השיב רבי מנדלי – "ראש-השנה לאילנות הוא ראש השנה לאילנות כפשוטו וכמשמעו, ואינו צריך לדרשות.

רצוני" – סיים רבי מנדלי – שכל אדם מישראל יתעלה ויעלה לארץ-ישראל."

עוד לחג >

מעוניינ/ת בחומרים נוספים ועדכונים?
בואו נשמור על קשר:

מכון שיטים ארכיון החגים הקיבוצי

טל: 04-6536344

מייל : machon@chagim.org.il

קיבוץ בית השיטה 1080100

ע"ר מס 58-0459212

  • Facebook - Black Circle
  • YouTube - Black Circle