ט' באב
מקורות והגות/

תלמוד בבלי, מסכת סוטה, ל"ד, ע"א-ל"ה, ע"ב:

בכיה של חינם ובכיה לדורות

"ותשא כל העדה ויתנו את קולם ויבכו." [במדבר, י"ד, א'*] אמר רבה אמר רבי יוחנן:


אותו היום (ערב) תשעה באב היה, אמר הקב"ה הן בכו בכיה של חינם,
ואני אקבע להם בכיה לדורות, ויאמרו כל העדה לרגום אותם באבנים, וכתיב: 
"וכבוד ה' נראה באהל מועד". אמר רבי חיא בר אבא: מלמד שנטלו אבנים וזרקום כלפי מעלה.

עוד לחג >

מעוניינ/ת בחומרים נוספים ועדכונים?
בואו נשמור על קשר:

מכון שיטים ארכיון החגים הקיבוצי

טל: 04-6536344

מייל : machon@chagim.org.il

קיבוץ בית השיטה 1080100

ע"ר מס 58-0459212

  • Facebook - Black Circle
  • YouTube - Black Circle