top of page
האחד במאי
מקורות והגות
Heading 6

אריה כספי

אי השוויון הפך ממציאות מדכאת לאידיאל

מתוך: שוויון לא יצמח כאן, הארץ, 1999

בני אדם נולדו שווים. לא בכישוריהם, אלא בזכותם לאושר. כך סיפרו לנו פעם. היום אנחנו יודעים שזה קשקוש. אי השוויון הפך ממציאות מדכאת לאידיאל של חברת השפע המערבית. הבלתי מוסרי הפך למוסרי.

אין זה מקרה שבישראל, כמו בלא מעט מדינות אחרות, צומחת תנועה פשיסטית על ברכי האידיאולוגיה של הימין. מי שהופך את אי השוויון הכלכלי לעקרון מוסרי, מקבל בסוף היום את אי השוויון בפני החוק כשיטה פוליטית.

אי השוויון הפך ממציאות מדכאת לאידיאל
אנכי לא אעבוד בראש-חודש-מאי
ברכת אחד במאי
גם העניים מורישים את עוניים
דווקא עלייה בשכר ובתעסוקה מבריאות את המשק
השאיפה לביטול המעמדות
השומר אחי אנוכי
התאגדות חופשית של אנשים חופשיים
יצאנו לשנות פני העולם
כיצד ניתן להסביר את אדישות הציבור?
כל עוד
מן המקורות - ברוח האחד במאי
על-פי "הזכות להזות"
שינוי חלוקת העושר
תחרות חופשית היא אגדה אורבנית
עוד לחג >
bottom of page