top of page
חנוכה
מקורות והגות
Heading 6

אבשלום בן-צבי

אור

אנחנו בני האדם מותאמים לפעילות באור. רואים יותר טוב, מתמצאים בסביבה, ומרגישים בטוחים יותר.

רוב הפחדים שלנו מסתתרים בחושך, ואת השמחה שלנו אנחנו מבטאים באור. האור מסמל לנו טוב, והחושך מסמל רע. זה לא מקרי שאת חג האור אנחנו חוגגים דווקא בתקופה הזאת של השנה, כשהיום קצר והלילה קרוב לשיא אורכו. בתקופה של חושך, אנחנו מחפשים לעצמנו אור.

חושך יכול לבוא בצורות שונות: הוא לא רק החושך הפיזי. הוא גם החושך שבחיים תחת שלטון זר, דיכוי, איום ביטחוני, ניצול, היעדר שיוויון, עוני, ועוד. כמו שאני רואה את החברה בישראל, מצבנו הולך ומחשיך, מסיבות שונות.

 

מה אפשר לעשות וללמוד מחג החנוכה? שכדי להתנגד לחושך צריך להדליק אור, אפילו נר קטן, כמה שאפשר להדליק. גם נר קטן מאיר מעבר לעצמו. הוא מאיר גם את החושך מסביב, וכשהחושך מסביבי יותר מואר, יותר קל לאחרים להצטרף ולהדליק נרות נוספים.

אור
אחד לא ושלושה כן 
איה המכבי? 
אין אנו יכולים לבאר... 
אמריקניזציה והתיוונות
בדורנו - אנו המכבים 
בימים ההם בזמן הזה
בעניני חנוכה 
ברכה לחיילים
ברכות נרות חנוכה תשפ"ד (בימי מלחמה) 
גבורת האשה
דור המכבים יקום ושב לתחיה
דם המכבים
היום התשיעי
הלכות חנוכה
שאנו מדליקים על המלחמות
הנרות הללו שאנו מדליקין
הסייף והספר כרוכים היו
הקרן הקיימת וחג המכבים
הרהור לחנוכה
הרהור תש"ע
הרהורים לאור לפידים דולקים
חנוכה אורה
חנוכה לאחר הפגזה
כד הקמח לא תכלה וצפחת השמן לא תחסר
כל אחד הוא נר קטן
מבוא לספר הגבורה
מה הותירה המסורת ממלחמות החשמונאים?
מה לנו חנוכה
מי עשה לנו את הניסים
חיים ארלוזרוב לחברו ז. קניגסברגר
מקורות מחכמינו-נרות חנוכה
מקורות מחכמינו-על האור
נר אחד של תקווה
נר של חנוכה
סדר הדלקת נרות החנוכה
סיפור החג בהומור קיבוצי
עדות לדור
על חנוכה - רסיסי זכרונות ומחשבות
עוד לחג >
bottom of page