top of page
יום הרצל
מקורות והגות/

נעמי שפירא

כ' בתמוז בכנרת - נעמי שפירא

עכשיו הנני לתאר לכם את חגיגת כנרת. מסג'רה יצאנו בשש עגלות עם דגלים עברים ותורכים בשעה חמש בבוקר. הטבע היה יפה ומעל כל ביקורת, וכך הגענו במשך שתי שעות לכנרת בשירים ומחיאות כפיים. גם גשם הרטיב אותנו בדרך, המלקוש נהפך עלינו בתמוז. שם כבר היה עם רב כחֹל הים מחיפה, צפת, טבריה וכל מושבות הגליל. גם הרבה ספרדים ותגרנים סוחרים באו לנסות מזלם. כל כנרת לבשה חג. גם הקיאמקם מטבריה בא בלויתו ובמקרה עבר גם אֶמִיר אחד גדול נכון כשערו במרוץ הסוסים ויתאו להתחרות עם אחד היהודים והיהודי עברהו וכל הצופים מחאו כף, אף כי לאֶמִיר כמוהו היה זה עלבון גדול בכל זאת לא כעס, רק אמר לשֶיחים שסבבוהו: לכו למדו מהיהודים כי בני חיל המה. התערוכה היתה יפה למדי וגם מזנון טוב היה מסודר וגדול, הראו כל מיני ירקות תוצאות מהמושבות והחוות וכל איכר ופועל שהצטיין מסרו לו תעודה. היו כל מיני שעועית, אפונים, סלק, חטי תירס, דלועים, קישואים, בנדורה, מלפפונים, תבואה, חטה והכל בסדר יפה וכל תוצאה ממושבה מיוחדה טַבְלַה עם שם הירק והמוציא אותו. גם תרנגולות בר, אוזים חתול יפה. מלבד זה הסוחרים מחיפה הציגו לתערוכה יין, ספרים, מכונות לעבודת האדמה של עתיד, וגם הקבוץ של הגרמני גרָסמָאן מטבריה כל מיני עופות, רמסים ושרצים מים הכנרת, גם עבודות היד של התלמידות מטבריה, כל זה היה מסודר בסוכה גדולה ויפה ועשה רושם טוב על המבקר. הלכנו אל גל [מחוק. צריך להיות "הרצל"] ושם נאם שמריה הלוין. נאם נלהב מאוד שקשה היה לנו לשמוע מפני הרוח החזק, אך התמצית היוצאת שדבריו היו מכוונים לפי הרצל, הציונות ותחיית הארץ. היתה התגוששות, מרוץ סוסים, שתו ואכלו והתרוצצו. חסר היה סדר ולא נוכל להאשים אותם בזה, כי ההמון היה גדול מאוד. המראה היה נהדר על הכנרת, כעשרים ספינות עמדו על חוף הים וציפו לנוסעיהם. היתה חסרה ההתעוררות הפנימית. כמעט שלא שרו ובערב נפרד כל אחד ונסע לביתו. עלי לא עשה הדבר שום רושם. שבנו בשעה מאוחרת בלילה ואני לא הרגשתי את עצמי אפילו עיפה יותר מדי.

עוד לחג >
bottom of page