top of page
יום ירושלים
מקורות והגות/

מוטה גור

לצנחנים כובשי הכותל

יוני 1967

כאשר נכבש הר הבית על ידי היוונים, שחררוהו המכבים. במחריבי הבית השני נלחמו הקנאים ובר-כוכבא.
כאלפים שנה היה הר הבית אסור ליהודים. עד אשר באתם, אתם הצנחנים, והחזרתם אותו לחיק האומה. הכותל המערבי - אליו פועם כל לב - שוב בידינו.

יהודים רבים שמו נפשם בכפם, לאורך ההיסטוריה הארוכה שלנו, על מנת להגיע לירושלים ולחיות בה.

שירי געגועים לאין ספור הביעו את הכמיהה העמוקה הפועמת בלב היהודי כלפי ירושלים.
במלחמת השחרור נעשו מאמצים עצומים להחזיר לאומה את לבה-העיר העתיקה והכותל המערבי.
בידכם נפלה הזכות הגדולה להשלים את המעגל, להחזיר לעם את בירתו ומרכז קודשו. צנחנים רבים, מחברינו הותיקים והטובים ביותר, נפלו במערכה הקשה. היה זה קרב עז ונמרץ, בו פעלתם כגוף המועך כל אשר  לפניו מבלי משים לפצעיו הוא.

לא טענתם, לא התאוננתם, לא צווחתם. רק קדימה חתרתם – וכבשתם. ירושלים היא שלכם לנצח.

עוד לחג >
bottom of page