top of page
ל"ג בעומר
מקורות והגות/

אורי אליצור

מסורת חזקה שלא כתובה בשום מקום

ידיעות אחרות, 2001

אין זכר לל"ג בעומר לא במשנה ולא בגמרא, לא במדרשים ולא בגאונים. כל ילד יודע את האגדה על אלפי תלמידיו של ר' עקיבא שמתו והמגפה פסקה בל"ג בעומר, אבל מי שטורח לעיין שם, ימצא שזה לא כתוב. לא ל"ג בעומר, לא שהמגפה פסקה, ולא איזו מין מגפה הייתה שם, אם בכלל. ובכל זאת המסורת הזאת חזקה מאוד, ואין ספק שהיא עתיקה מאד. הראש המערבי המשכיל והמודרני ילעג לזה: איך זה אנשים ממשיכים לעשות דבר אחרי שכבר שכחו מדוע. ואני דווקא אוהב את זה. יש פה איזה שדר מוצפן כקוד סודי שעובר אלינו מלפני קרוב לאלפיים שנה, ואנחנו, כמו אלחוטן בתחנת ממסר, נמשיך להעביר אותו הלאה לתחנה הבאה בלי להבין מה כתוב בו, עד שזה יגיע לאיש או לדור שצריך לקבל את הידיעה ולפענח את הצופן.

עוד לחג >
bottom of page