top of page
ט"ו בשבט
מקורות והגות/

עשרה דברים נאמרו באילנות

מיבשים את הביצות, מבריאים ומשפרים את האקלים.

שומרים על האדמה שלא תטושטש ולא יגרפו רגביה.

סוגרים בעד הסופות, וסוכרים נגד רוחות פרצים בחורף.

מעניקים צל ומשב אוויר צחצחות בקיץ.

אוצרים מטר השמים ואוגרים את מימי הגשמים.

מחיים את האדמה, מפרים כוחה ומרבים לשדה.

מפארים את הנוף ומוסיפים הדר נאה זיו העולם.

מספקים עצים לכלים, לבישול ולהסקה.

מרהיבים את העין ומרחיבים לבו של אדם.

עוד לחג >
bottom of page