top of page
יום הזכרון ליצחק רבין
מקורות והגות/

ר' נחמן מברסלב

שלום בין אדם לחברו

ליקוטי מוהר"ן

עיקר השלום הוא לחבר שני הפכים ואל יבהילך רעיונך אם אתה רואה איש אחד שהוא בהיפך הגמור מדעתך וידמה לך שאי אפשר בשום אופן להחזיק בשלום עמו... אדרבא, זהו עיקר שלמות השלום להשתדל שיהיה שלום בין שני הפכים.

עוד לחג >
bottom of page