facebook-domain-verification=ynjc2b498zojb83bubiyufl1w9bsq7
י"א באדר
מקורות והגות/

יוסף טרומפלדור

שני מיני גיבורים

מתוך: "דבר", מכתב לליזה, ס. פטרבורג, 1911

"...שני מיני גבורים ראיתי במלחמה: אנשים, שהיו מלהיבים את ההמון ושולחים אותו לקרב בדברים עזים, בשעה שהם עצמם היו נשארים מאחור, ואנשים שהיו הולכים לפני העם ומורים לו, בגבורתם הם, את המעשה אשר יעשו. מובן מאליו, כי גם הראשונים היו מביאים לפעמים תועלת. ואולם בשעה שעל הפרק היה עומד מעשה גדול, מורכב וכבד-אחריות, לא היה חפץ בהם; בשעה כזו נחוצים אחרים...

עוד לחג >

מעוניינ/ת בחומרים נוספים ועדכונים?
בואו נשמור על קשר:

מכון שיטים ארכיון החגים הקיבוצי

טל: 04-6536344

מייל : machon@chagim.org.il

קיבוץ בית השיטה 1080100

ע"ר מס 58-0459212

  • Facebook - Black Circle
  • YouTube - Black Circle