top of page
מערכי שיעור ופעילויות

המערכים החדשים שלנו

מערכים נוספים

אחדות ומחלוקות

אחדות ומחלוקות

אחדות, מחלוקת וגבולות הדמוקרטיה

מלחמת אחים

מלחמת אחים

המדרון החלקלק למלחמת אחים

התנצחות ישראלית

התנצחות ישראלית

דף מקורות ללימוד על מאבקים והתנצחויות בהיסטוריה היהודית

חופש הביטוי

חופש הביטוי

הסתה או מחאה - חטיבת ביניים ותיכון

עוד לחג >
מי החליט שבתשרי מתחילה השנה?
סרטון לימודי עם תוכן מחדש ומעניין על ראש השנה.
קחו לכם כמה רגעים ותגלו דברים שלא ידעתם שיש בחג.
bottom of page