top of page
יום הזכרון ליצחק רבין
מערכי שיעור ופעילויות

המערכים החדשים שלנו

מערכים נוספים

התנצחות ישראלית

התנצחות ישראלית

דף מקורות ללימוד על מאבקים והתנצחויות בהיסטוריה היהודית

אחדות ומחלוקות

אחדות ומחלוקות

אחדות, מחלוקת וגבולות הדמוקרטיה

מלחמת אחים

מלחמת אחים

המדרון החלקלק למלחמת אחים

חופש הביטוי

חופש הביטוי

הסתה או מחאה - חטיבת ביניים ותיכון

עוד לחג >
מי החליט שבתשרי מתחילה השנה?
סרטון לימודי עם תוכן מחדש ומעניין על ראש השנה.
קחו לכם כמה רגעים ותגלו דברים שלא ידעתם שיש בחג.
bottom of page