top of page
מערכי שיעור ופעילויות/
But C-15.png

"יזכור החי את מתיו... עדי יהיו חיינו ראויים לזכרם"

על זיכרון העבר בהווה ולקחים לעתיד

מה בשיעור?

שיעור לכיתות י-יב

השיעור מושתת על נוסחי "יזכור" ונוסחי מעמדי ההתייחדות שפתחו את טקסי יום השואה בקהילות ובקיבוצים. מקורות אלו יסייעו לשאול מה ואיך אנו זוכרים? האם אנו זוכרים את הנספים והשורדים או גם את החיים שחיו שלפני כן? האם מוקד הזיכרון הוא בפרטי הזוועה או בלקחים לעתיד? האם הזיכרון הוא חובה אישית, חברתית או דתית? האם הזיכרון הוא גורם מכליל או מפריד בחברה הישראלית?

להורדה ולהדפסה

יחידת המקורות - מובאות מטקסי יום השואה בקהילות ובקיבוצים (נספח א)

לקבלת מערכי שיעור וחומרי למידה שימושיים ומקוריים

אולי יעניין אותך גם

עוד לחג >
bottom of page