top of page
מערכי שיעור ופעילויות/
But C-15.png

חירות, צדק ושלום –
שיח זהות יהודי-ישראלי

מפרקי אבות עד מגילת העצמאות – "על שלושה דברים העולם עומד"?

מה בשיעור?

שיעור לכיתות ז-ט

מה הייחוד של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית? מה תפקידם של עקרונות "החירות, הצדק והשלום" ממגילת העצמאות בהגדרת הזהות שלנו? במה אנו גאים במדינה שלנו? נביט על סמל המגן-דוד כסמל שמחבר ומפגיש בין ערכים ותפיסות עולם בחברה הישראלית. ביחד השלם גדול מסך חלקיו.

להורדה ולהדפסה

מערך שיעור כולל עזרים

כרטיסיות לתרגיל הפתיחה (נספח א)

"על מה העולם (שלנו) עומד?" - דף מקורות (נספח ב')

מילות השיר "הכוכב של דויד" / אריאל הורוביץ (נספח ג)

לקבלת מערכי שיעור וחומרי למידה שימושיים ומקוריים

אולי יעניין אותך גם

עוד לחג >
bottom of page