top of page
מערכי שיעור ופעילויות/
But C-15.png

לעשות סדר בליל הסדר

מ'מה נשתנה' ועד 'חד גדיא' – מרבים לספר ביציאת מצרים

מה בשיעור?

שיעור לכיתות ג-ד

השיעור מתמקד בשירים ובפיוטים מההגדה. באמצעות השירים מובלטים הצדדים החווייתיים של ליל הסדר והאמצעים השונים שבאמצעותם אפשר לשיר, לספר, לשחק ואפילו לאכול את סיפור יציאת מצרים, על מנת לחוש שאנחנו שותפים בו.

להורדה ולהדפסה

מערך שיעור כולל עזרים

ערכת משחקים (נספח א)

מקורות לימוד - פסח, אביב, חירות, מצות (נספחים ב, ג, ד, ה)

שירון לליל הסדר (נספח ו)

לקבלת מערכי שיעור וחומרי למידה שימושיים ומקוריים

אולי יעניין אותך גם

עוד לחג >
bottom of page