top of page
מערכי שיעור ופעילויות/
But C-15.png

מהו 'עונג שבת'?

"שבת בבוקר יום יפה"

מה בשיעור?

שיעור לכיתות ג-ד

דרך היכרות עם המושג 'עונג שבת' נדון בייחודה של השבת. נגלה שאחד המאפיינים המשמעותיים של השבת הוא עצם הבחירה לעצור את השגרה, ולהקדיש תשומת לב מיוחדת לעצמנו ולסובבים אותנו.

להורדה ולהדפסה

מערך שיעור כולל עזרים

שיר לשבת - מקורות ללימוד (נספח א)

סיפור לשבת - מקורות ללימוד (נספח ב)

הרהור לשבת - מקורות ללימוד (נספח ג)

מבט לשבת - מקורות ללימוד (נספח ד)

משחק סולמות ונחשים (נספח ה)

לקבלת מערכי שיעור וחומרי למידה שימושיים ומקוריים

אולי יעניין אותך גם

עוד לחג >
bottom of page