top of page
מערכי שיעור ופעילויות/
But C-15.png

מסע החירות

"להיות עם חופשי בארצנו"

מה בשיעור?

שיעור לכיתות ז-ח

השיעור יעמיק את השיח על מושג החירות תוך מתן דגש על האחריות הנלווית אליו. נבחן את האחריות של אדם בן חורין כלפי האחר, את מקור החירות כזכות טבעית וכחובה מוסרית, ואת השאיפה לחירות בכל מעגלי החיים. המסר החוזר הוא שהיותנו עם חופשי בארצו, הוא גם הישג וגם שליחות להמשך מאבק, שמירה והבטחת החירות לכל.

להורדה ולהדפסה

מערך שיעור כולל עזרים

תרגיל פתיחה - חירות על המפה (נספח א)

מקורות לימוד - חג הפסח (נספח ב)

מקורות לימוד - חג האביב (נספח ג)

דימויי חירות ומקורות לימוד - חג החירות (נספחים ד, ה)

מקורות לימוד - חג המצות (נספח ו)

לקבלת מערכי שיעור וחומרי למידה שימושיים ומקוריים

אולי יעניין אותך גם

עוד לחג >
bottom of page