top of page
מערכי שיעור ופעילויות/
But C-15.png

קביעות וארעיות בחג הסוכות ובחיים

"אדם עושה סוכתו קבע וביתו עראי"

מה בשיעור?

שיעור לכיתות ז-ח

חג הסוכות מאתגר אותנו לצאת משגרת הבית ולחוות חיים בין קירות זמניים, במפגש עם הטבע ועם האחרים בסביבתנו. מה אפשר ללמוד על מה שקבוע וארעי בחיינו? מה נותן לנו ביטחון? מה לומדים מחוויית הארעיות? מתי השגרה הקבועה מצמיחה ומאפשרת ומתי דווקא הארעי והזמני הם הזדמנות לפרוץ גבולות ולהתפתח?

להורדה ולהדפסה

מערך שיעור כולל עזרים

תרגיל פתיחה (נספח א)

מקורות ללימוד (נספחים ב-ו)

לקבלת מערכי שיעור וחומרי למידה שימושיים ומקוריים

אולי יעניין אותך גם

עוד לחג >
bottom of page