top of page

כאן זה בית: ימי סיור ועיון ברחבי הארץ

ימי עיון.jpg
ימי סיור 5.jpg

שיחות מסוימות יכולות להתקיים רק כשחורגים משגרת התפקיד. יום העיון מספק טעימת תוכן ערכי ומפגש עם הארץ, הרצאה ודיון בשלל מקומות ונושאים שיוסיפו לשירות ערך מוסף.
אוכלוסיית יעד: קצינים בדרג משתנה בין ימי העיון.
מיקום: משתנה בין המתווים וביחס לצרכי היחידה.
משך: יום אחד.

דוגמאות לימי העיון הקיימים:

בין העמק להר: יום סיור ומורשת בעמק המעיינות. 

• 'לך בכוחך זה': יום בנושא שליחות בגלבוע ובעמק חרוד.    

• מהתנ"ך ועד תש"ח: דמות הלוחם והלוחמת העבריים בגלבוע וסביבתו.  

• מעיר קודש לעיר בירה: חלוצים ולוחמים בירושלים בתקופת המדינה שבדרך.    

• חיפה – עיר העתיד!': סיור בחיפה בנושא יצירת ציונות ושותפות בחברה ובצה"ל כיום.    

• חברה, חבר וחיל: יום ציונות והגנה בצפון הנגב.    

• הקשר אל הארץ בצבא ובציונות: יום בצפון מדבר יהודה.    

• ראשית הציונות כהשראה לשליחות בימינו: אחר הצהריים תל אביבי.

• שליחות לאורך הדורות ביפו העתיקה: אחר הצהריים יפואי.  

מתווה לדוגמה: 'לך בכוחך זה' – יום בנושא שליחות בגלבוע ובעמק חרוד

סיור: מהר שאול למעין חרוד. מאפייני דמותו של השליח; מנהיגות מתוך אחריות -  בעקבות דמויותיהם של גיבורי התנ"ך בעמק חרוד.

אתר: מהר שאול למעין חרוד. מאפייני דמותו של השליח; מנהיגות מתוך אחריות - בעקבות דמויותיהם של גיבורי התנ"ך בעמק חרוד.

הרצאה: שליחות במקורות היהודיים והציוניים.

סדנה: השליחות שלי כמפקד.

"היום היה משמעותי מאד, מגבש, פותח את הראש. דגש שמלווה אותי מתוכו הוא שמנהיגות לעיתים מוטלת עליך בלי שבחרת בה. לא כל אחד נולד מנהיג אבל אפשר ללמוד להיות מנהיג"

(אלי, חניך בקורס נגדי יחידות)

להזמנת פעילות צרו איתנו קשר!  

bottom of page