top of page

תוכניות ומענים עבור צוותי הוראה והנהלה במסגרת מערכת גפ"ן

מכון שיטים מעמיד במרכז תפיסתו החינוכית לימוד התנסותי וחווייתי, המחולל שיח זהות ערכי.
לקבלת פרטים נוספים 
מלמד/ת בבית ספר

תודה שנרשמת, נהיה בקשר בקרוב

מנהלים/ות ומורים/ות יקרים/ות

הצטרפו אלינו

הדרכה לצוותי מקצועות המורשת וההומניסטיקה
סדנאות, סיורים ומופעים מוסיקליים
ליווי פיתוח טקסי ימי זיכרון וטקסי חיים
תוכנית עמיות יהודית וחקר חגים בקהילות יהודיות בעולם
חידוש והעמקת לוח החגים הבית ספרי
פיתוח תוכניות גיליות (דוגמאות: שנת מצוות, קבלת תורה)
פיתוח תוכנית "החגים של כולנו" - בית הספר כקהילה רב-תרבותית 
20190123_140011.jpg
מכון שיטים הוא בית יוצר להתחדשות התרבות היהודית-ישראלית.

בלב פעולת המכון ניצבים חגי ישראל, מעגל החיים היהודי ורעיון ההגשמה הציונית. המכון מציע מגוון תוכניות חינוכיות שמטרתן לעצב ולהעמיק זהות יהודית ציונית הומניסטית; לחזק בקרב הלומדים/ות את השייכות והאחריות לקהילה, לחברה הישראלית, לעם היהודי ולארץ ישראל.

התוכניות מיועדות לצוותי הוראה והנהלה בבית הספר וברשות המקומית.

ההנחיה מבוססת על פדגוגיה חווייתית, בית מדרשית, חדשנית 
ודיאלוגית, ועל קוד החינוך הבלתי פורמאלי.
מוזמנים ומוזמנות לפנות אלינו לשיח ולהתייעצות

מיכל לוטן, רכזת אגף בתי הספר
052-4281642
michal.l@chagim.org.il

Wheat Field_edited.jpg
מכון שיטים - ייעוד חינוכי ותרבותי
התרבות מבטאת ומעצבת את הסיפור המשותף שלנו כחברה וכעם. הריטואלים והמסורות, החגים והמועדים, אוצרות ארון הספרים, לכולם חלק בעיצוב הזהות האישית, הקהילתית והלאומית שלנו. אנו מבקשים להעמיק את אחיזתנו בתרבות היהודית כמקור להשראה ולמידה, מעמדה ריבונית ופלורליסטית. באמצעות המבט על המורשת היהודית והציונית אנו מחוללים שיח חינוכי זהותי וערכי, ומחזקים בקרב הלומדים את השייכות והאחריות לחברה הישראלית, לעם היהודי ולארץ ישראל.
bottom of page