top of page

דרך הרגליים: מסעות בשביל ישראל

מסע שביל ישראל 3.jpg
מסע שביל ישראל.jpg

יציאה למסע טומנת בחובה חריגה מהשגרה, חשיפה לרעיונות חדשים ופרספקטיבה חדשה על המוכר והידוע. היציאה למסע בארץ מדגישה את החיבור אל המשימה הצבאית ואת אהבת הארץ שעליה מגן צבא ההגנה לישראל, ומשאירה את הנגדים והקצינים עם מוטיבציה ומשמעות להמשך השירות.
אוכלוסיית יעד: קצינים ונגדים בקבע ראשוני.
מיקום: הרי יהודה / בקעת הירדן ומדבר יהודה.
משך: שלושה ימים.

מתווה הרי יהודה לדוגמה


יום ראשון - הרי ירושלים

- מהר אדר לקריית ענבים | בנתיבי הפלמ"ח – הגנה על מולדת בסכנה קיומית.

- גן לאומי קסטל | בשביל הערכים – פעילות ODT בהשראת קרבות תש"ח.

- אכסניההפיקוד כשליחות ביחידה – סדנת מפקד.

יום שני - שפלת יהודה

- תל עזקה | מנהיגי התנ"ך כמקור השראה לפיקוד.

- חרבת מדרס | כובד האחריות של מנהיגות – מקרה מבחן מרד בר כוכבא.

- נתיב הל"הלפרוץ את המצור – מור"ק שיירת הל"ה.

- בית שמשחלוציות ושליחות 2020 – מפגש עם פעיל/ה חברתי/ת.

יום שלישי - פאתי המדבר

- תצפית הר הצופים | המדבר של העיר הקדושה – הקשר בין מרכז לפריפריה.

- נחל פרת | בין התבודדות להתמודדות – המתח שבין אחריות לשמיטת אחריות.

- ישוב קהילתי אלוןבונים חברה יחד – מפגש עם הקהילה המעורבת דתית-חילונית בישוב אלון.

"ההדרכה הייתה מדויקת ומעניינת, מלמדת ומעצימה, מותאמת לאופי האנשים בסיור ומהנה בכל הנקודות. הבנתי ששליחות היא מעשה גדול יותר ממני, ויש לי הזכות לתרום ולתת מעבר לחיילים שלי ולמדינה בכלל."

(שי, קצינה באגף מודיעין)

להזמנת פעילות צרו איתנו קשר!  

bottom of page