top of page
יום העצמאות
טקסים וקבלות חג /
תוכניות יום העצמאות מקיבוצים שונים

לפניכם לקט מתומצת של תכניות ליום העצמאות שנעשו במשך השנים בקיבוצים שונים. אולי יש גם תוכנית המתאימה לקהילה שלכם?

 

"מסביב יהום הסער" (ערב הפלמ"ח)

רבותי ההיסטוריה חוזרת (תמונות מאז ועד היום)

 

מאה שנות העפלה.

 

סיפור העליות (מתוך ספר העליות למרדכי נאור, הוצ' משרד הביטחון ).

חמשת שערי החג: שער הכמיהה; שער העליה; שער הקוממיות ;
 שער תש"ח; שער התקומה. ערב "חומה ומגדל "

 

"זמריית העצמאות" - ערב שירים ושירה + שירון שיחולק לקהל 
(לשלב בשירה בציבור גם מקהלה וסולנים וכן פרקי שיר של משוררים)

 

בערב החג מדורה לילדי הגנים - סיפור של הורה או חבר

חשוב להקיף את כל האוכלוסיה באירועי החג - גם הזמניים.

 

"זה הסוד שלי" - סודות מעברה של המדינה ולפניה. אפשר גם 
להקדיש את השעשועון למאה שנות ציונות.

 

"תשע בריבוע" - המשחק הידוע, כשהנושא: אירועים מחיי ישראל 
אירועים ממאה שנות ציונות.

 

"מסביב למדורה": סיפורי חברים וזכרונות על האש.

 

"עד כלות" - ערב ריקודים והרקדה כתחרות

.תצוגת אופנה של לבוש מהימים ההם ועד ימינו

 

"סדר יום העצמאות"

 

"ילדות, לגדול עם המדינה". שירון מיוחד המבוסס על הנושא ועוד 
שירים נוספים. המסיבה כולה תתבסס על השירה, קטעי ביניים וכן 
הופעות לפי קבוצות גיל - מאפיינים אזוריים, ארצות, קהילות 
ותנועות נוער, הכל בהקשר לילדות ולנעורים. בתום התוכנית - שירה 
לתוך הלילה .

 

ערב משירי הלהקות הצבאיות בביצוע עצמי. לחלק דפדפת ובה 
טקסט השירים .

 

מסיבת החג שכותרתה "והגדת לבנך" - חברים מספרים על חלקם 
במלחמות ישראל, כששירים מתאימים (מקהלה + סולו) משובצים בין 
הסיפורים. גם הציבור מצטרף לשירה לפי תקופות .

 

מסיבת החג נושאה - עלייה או קיבוץ גלויות. חברים עולים על הבמה 
ומגוללים את סיפור עלייתם ארצה וקליטתם בקיבוץ. "קולית" או 
מקהלה קטנה וסולנים מלווים את הסיפורים, וכן קטעי נגינה .

 

"הלילה הוא שירים", כעין מועדון זמר לכל הציבור, תוכנית המחולקת 
לחמישה שערים: אומרים ישנה ארץ; היו לילות; "ניגון ישן"; "פנים וקלסתרון "ף
"רק הרוח". (בין השערים אפשר להקרין קבוצת חידות עם מנחה).

 

פגישה עם עולים

 

"ערב שכנים" פגישה חברותית עם קיבוץ או ישוב שכן, עיירת פיתוח 
ישוב ערבי. אירוח משותף - הופעות של שני הישובים ועוד. כדאי 
שיביאו עמם אביזרים מיוחדים מהפולקלור של עברם .

 

ערב מוקדש לספרות דור תש"ח

  

סדרת סרטים ישראליים שישודרו בטלביזיה בערוץ הוידאו הפנימי.

 

ערב פרשיות נעלמות - מהבית ומהחוץ, כשאף בהם משתקפים חיי 
המדינה והיישוב. לשתף בזה לא רק חברים במקום, אלא גם את הורי 
או ידידי היישוב שמחוץ לבית .

 

"הסיפור שמאחרי השיר". יש פיזמונים ושירים שונים שאוזנינו 
קולטות או אנו שרים - ויש גם סיפור מעניין מאחורי כל אלה 
מבוצע בשיר ובסיפור בביצועים שונים, כולל שיקופיות או קטעי וידאו .

 

"אלה הם חייך ישראל" - השתקפות המדינה ואירועיה בערב 
כזה מפי "הנעלמים".

עוד לחג >
bottom of page