top of page
לידה וברית
מן הארכיון /
אדם נברא יש מאין

ברכות לטקס הבריתה בקיבוץ משעול

2014

אדם נברא יש מאין. מהתחברות אהבה של שני אנשים- של זוג.
בריאת האדם היא היצירה הגדולה של האהבה.

בצבעים, בחומרים מהם היא עשויה היא בוראת חיים חדשים, יוצרת רוח ולב.
ואין היא יצירה פשוטה. היא כוללת בתוכה חציבה בלב האדם, שיתוף עמוק ואינטימי,

וחבלי לידה ארוכים וכואבים.

אך היא המעשה הגדול ביותר שאדם יכול לעשות.
נברך על הפלא שביצירת אדם חדש.
נברך על הפלא בבריאתה של גיל ובהגעתה לעולם.

 

בכדי לכרות ברית אדם צריך לעמוד על דעתו. גיל עוד קטנה,

אך היא נולדה לתוך חיינו, להתחייבויות והמחויבויות שלנו.

אנו מכניסים אותה היום בבריתות שלנו הקיימות-
הברית הזוגית שמחייבת אותנו לאהבה.
הברית המשפחתית המחייבת אותנו לדאגה ולאחריות.
הברית הקבוצתית המחייבת אותנו לשותפות, לאמון ולהבנה.
הברית הקיבוצית המחייבת אותנו לבניית הבית הבטוח והחם.
והברית החברתית המחייבת אותנו לתיקון עולם.
בואה של גיל נותן תוקף חדש לבריתות אלה ומחדש אותן.
נגדל אותה כך שתלמד לגלות את האדם שבתוכה

ולכרות את הבריתות שלה בעולם.

תחומים נוספים
bottom of page