top of page
לידה וברית
מן הארכיון
אדם נברא יש מאין

ברכות לטקס הבריתה בקיבוץ משעול

2014

אדם נברא יש מאין. מהתחברות אהבה של שני אנשים- של זוג.
בריאת האדם היא היצירה הגדולה של האהבה.

בצבעים, בחומרים מהם היא עשויה היא בוראת חיים חדשים, יוצרת רוח ולב.
ואין היא יצירה פשוטה. היא כוללת בתוכה חציבה בלב האדם, שיתוף עמוק ואינטימי,

וחבלי לידה ארוכים וכואבים.

אך היא המעשה הגדול ביותר שאדם יכול לעשות.
נברך על הפלא שביצירת אדם חדש.
נברך על הפלא בבריאתה של גיל ובהגעתה לעולם.

 

בכדי לכרות ברית אדם צריך לעמוד על דעתו. גיל עוד קטנה,

אך היא נולדה לתוך חיינו, להתחייבויות והמחויבויות שלנו.

אנו מכניסים אותה היום בבריתות שלנו הקיימות-
הברית הזוגית שמחייבת אותנו לאהבה.
הברית המשפחתית המחייבת אותנו לדאגה ולאחריות.
הברית הקבוצתית המחייבת אותנו לשותפות, לאמון ולהבנה.
הברית הקיבוצית המחייבת אותנו לבניית הבית הבטוח והחם.
והברית החברתית המחייבת אותנו לתיקון עולם.
בואה של גיל נותן תוקף חדש לבריתות אלה ומחדש אותן.
נגדל אותה כך שתלמד לגלות את האדם שבתוכה

ולכרות את הבריתות שלה בעולם.

Heading 6
אדם נברא יש מאין
ברית
ברכה להולדת הבת
טקס ברית בקבוצה
טקס ברית מילה
קידוש על היין לטקס הברית  - הרבורגר
קידוש על היין לטקס הברית  - פרח פרן
תחומים נוספים
bottom of page