top of page
בר/בת מצווה
מן הארכיון /
וזאת לתעודה

קיבוץ גדות

1984

וזאת לתעודה:

כי ביום חגנו זה בעברנו מילדות לנעורים, מתחייבים אנו, בני-המצווה, לשאת בעול

האחריות והחובה, שתוטל עלינו לקראת התבגרותנו, לקראת היותנו שותפים שווים

לחובות ולזכויות בביתנו גדות.

נחתור לקראת חיים של שוויון, צדק ואהבה בין איש לרעהו.

 

אנחנו: ----

תחומים נוספים
bottom of page