top of page
בר/בת מצווה
מן הארכיון /
סמינר בר מצוה בנושא השבת

כפר בלום

1999

ליל שבת 1 14.5.99 / כ"ח באייר תשנ"ט

קבלת שבת (כולל ארוחה) להורים וילדים

 

מרכיבים הכרחיים בתכנית:

שירי שבת (לכה דודי, הללויה, ידי נפש, החמה מראש האילנות נסתלקה)

קידוש ("ויכולו" + ברכה) תוספות יצירתיות כמו שירים מן השירה העברית החדשה שייבחרו

ע"י המשתתפים, טקסטים מקוריים של המשתתפים.

 

קבלת השבת תלווה בהנחייה והסברים.

בסוף קבלת השבת, לפני שמתפזרים, יסופר להם הסיפור הפותח את הפעילות בשבת (ראו בהמשך) וכל אחד ואחת יתבקשו להכניס למזוודה (שתהיה שם) כמה שיותר "פריטי שבת".

לרשותם יעמדו ניירות וכלי כתיבה.

(במהלך הערב נמיין את מה שהוכנס למזוודה ונחלק אותו שווה בשווה בין ארבע מזוודות, כולל תוספות, כך שבכל מזוודה תהיה אותה כמות של "חומר").

 

הסיפור הפותח:

השנה: 1999. העולם אחוז בהלה. תוך כמה חדשים צפויה התנגשות איומה בין כדור

הארץ לכוכב ענק שחרג ממסלולו ומתקדם לעברנו במהירות האור.

תושבי כדור הארץ, שאיבדו תקווה לשרוד בעצמם, מנסים להציל, לכל הפחות, את

תרבותם, בתקווה שמישהו מתי שהוא איפה שהוא יוכל למצוא אותה ולתת לה חיים חדשים.

ממשלות העולם מחלקות ביניהן את עבודת ההצלה של התרבות. ממשלת ישראל מפקידה על

הצלתה של השבת – אותנו. אנחנו צריכים לדאוג שבמזוודה הזו יוכנס כל מה שצריך כדי שמי שיפתח אותה – מתי שהוא איפה שהוא – יוכל להבין מה זו שבת. כל פרט חשוב, כל עובדה – תבורך. כל חפץ – ברוך בואו. ולא רק מה שאני יודע על השבת שלי, אלא גם מה שאני יודע על השבת של היהודים האחרים. מה שיהיה במזוודה יהיה המקור היחידי לגבי השבת מעכשיו ועד עולם חדש.

 

שבת / 15.5.99 / כ"ט באייר תשנ"ט / פרשת "במדבר"

10:00 הרצאה קצרה

10:15 חלוקה לקבוצות קטנות

קבוצה א' תקבל מזוודה ותיצור תשבץ ענק

קבוצה ב' תקבל מזוודה ותיצור הצגה

קבוצה ג' תקבל מזוודה ותיצור יצירה חזותית (ציור? מיצב?)

קבוצה ד' תקבל מזוודה ותיצור סרט וידיאו

ב-12:30 ארוחת צהרים והפסקה

ב-14:00 המשך עבודה בקבוצות

ב-16:00 מליאה עם ההורים והצגת התוצרים בפני המליאה

ב-17:00 דברי סיכום / פיזור

 

המנחים יעבדו עם הילדים החל מ 10:15 על מיון הדברים הכלולים במזוודה, לפני שהקבוצה תיגש להכנת הפרוייקט שלה. המיון יכלול: סקירת המצאי, הסברים ולמידה לגבי דברים בלתי ידועים או בלתי מובנים, ושיחה משותפת בה יהיה צורך להחליט מה נשאר במזוודה (ומקבל ביטוי בפרוייקט) ומה מושלך החוצה כלא רלוונטי. הקטע הזה של הלימוד והשיחה הוא מרכזו האמיתי של היום, אם כי בעיני הילדים המרכז האמיתי יהיה, סביר להניח, ביצוע הפרוייקט.

 

חומרים למזוודות:

החומרים יובאו על ידי הילדים וההורים לקבלת השבת וירוכזו על שולחן התצוגה. ניתן יהיה להוסיף חומרים לאחר קבלת השבת (בעקבות דברי ההסבר והטקס). לצורך כך יש לדאוג לכלי כתיבה ולניירות.

 

הצעות לחומרי-שבת:

א. שירי שבת: "שלום עליכם מלאכי השרת", "הללויה", "החמה מראש האילנות", "לכה דודי". וביום השבת", "ישמחו השמים", "ידיד נפש", "אשת חיל מי ימצא", "כל העולם כולו".

"מי אוהב את השבת", "מעין עולם הבא שבת מנוחה" ועוד ועוד.

 

ב. סמלים לא מילוליים: נרות, פמוטים, חלה, מפה לבנה, חולצה לבנה, פרחים, מפית לכיסוי

החלה, "סידור", גביעי יין, בקבוק יין, נרות להבדלה, בשמים להבדלה, ספר תורה (לקריאה בבית הכנסת בשבת), "דף לשבת".

 

ג. סמלים/מושגים הקשורים בשבת: "קידוש", "חמדת ימים", "איסור מלאכה", "קבלת שבת".

"סעודה שלישית", "מלווה מלכה", "הבדלה", "טילטול", "תחום שבת", "עירוב תחומים"

"חילול שבת", "שמירת שבת", "פרשת השבוע", "עלייה לתורה", "מפטיר", "הפטרה" , "גוי של שבת", "עונג שבת", "נשמה יתרה", "זמירות לשבת", "שלוש סעודות", "שבת שלום!", "פיקוח נפש דוחה שבת".

 

ד. תכנים הקשורים בשבת :

זכר למעשה בראשית ("כי ששת ימים עשה... וביום השביעי שבת וינפש ") זכר ליציאת מצרים ("וזכרת כי עבד היית ...") מנוחת הגוף והנפש ייחודו ואחדותו של העם היהודי

היום שבו כ ל עשייה או אי-עשייה נובעים מזהותך כיהודי(ה -)

 

ה. "השבת שלנו" – טקסטים מכל סוג המספרים על האופן שבו מצויינת השבת במדינת

ישראל בקיבוץ בכלל ובקיבוץ שלי בפרט; ויכוחים על השבת.

 

ו. "השבת שלי" – כיצד א נ י מציינ(ת) את השבת ש ל י ; הקשר שבין השבת שלחי וזהותי כיהודי(ה)

 

ז. ישראל כמידה יהודית והשבת הציבורית שלה.

 

ח. השבת והפוליטיקה הישראלית.

תחומים נוספים
bottom of page