top of page
בר/בת מצווה
מן המקורות
בר מצווה בימי הביניים

מתוך ספר המנהגים דק"ק וירמיזא

מתוך: "על סף הנעורים", ספר לבר-מצוה, ערוך בידי א. רוזנצוויג, א. אשמן, ב. אביבי, 1943

בשבת הסמוכה אחר שנעשה בן י"ג שנה ויום אחד רוב בני בר-מצוה המה החזנים לקרוא

הסידרא / פרשת השבוע בציבור, ומתחילין "ויעזור ויגן" בניגון יפה... ויש נערים בר מצווה שקולם ערב ובקיאים להתפלל בציבור ומתפללים בכניסת שבת "ברכו" ושחרית ומוסף, את כולם או איזו תפילה שיוכלו... והאב מלביש את בנו לבר-מצווה מלבושים חדשים ונאים, ומלבישן בכניסת השבת. ובמנחה בשבת עושה לו סעודה, ואין השמש קורא לסעודה ההיא, רק שעה אחת קודם מנחה הנער בר-מצווה קורא את הקרואים למצווה... ואומר לכל אחד שיסעד עמו הסעודה השלישית של סעודת בר-המצווה.

 

[מתוך: "על סף הנעורים", ספר לבר-מצוה, ערוך בידי א. רוזנצוויג, א. אשמן, ב. אביבי, 1943]

link
בר מצווה בימי הביניים
בר מצווה בין הספרדים
בר מצווה מרוקו
לאות ולזכרון, תולדות בר המצווה
תחומים נוספים
bottom of page