top of page
כלולות
מן המקורות /
כלולות - החסידות

רצונך להיות אהוב - היה אוהב. (הבעל שם-טוב)

יפה כוחה של אהבה, שעל-ידה אפשר לחתור חתירה אפילו מתחת לכיסא הכבוד. (ר' לוי יצחק מברדיצ'ב)

 אדם האוהב הוא כאילו באמצע הים, תלוי על חוט השערה והרוח סוער עד לב השמים. (ר' לוי יצחק מברדיצ'ב)

תחומים נוספים
bottom of page