top of page
כלולות
מן המקורות
כלולות - החסידות

רצונך להיות אהוב - היה אוהב. (הבעל שם-טוב)

יפה כוחה של אהבה, שעל-ידה אפשר לחתור חתירה אפילו מתחת לכיסא הכבוד. (ר' לוי יצחק מברדיצ'ב)

 אדם האוהב הוא כאילו באמצע הים, תלוי על חוט השערה והרוח סוער עד לב השמים. (ר' לוי יצחק מברדיצ'ב)

link
כלולות - החסידות
כלולות - חז"ל
הלכות הכלולות
זוגיות, כלולות ואהבה - שיר השירים
זוגיות, כלולות ואהבה - מקרא
תחומים נוספים
bottom of page