top of page
עליה לכתה אלף
הגות, ספרות ושירה /
הוא היה המורה הראשון

מתוך: רומן רוסי

מאיר שלו

"הוא היה המורה הראשון. הוא לימד את אמי, הוא לימד את הדוד אפרים ואת הדוד אברהם, הוא לימד אותי, את אורי ואת יוסי. פינס לימד את כולם... מכל עובדי הציבור בכפר שלנו היה פינס היחיד שזכה לכבוד כאילו היה איכר ממש. הילדים לגלגו עליו לעיתים, אך גם לאחר שפרש לגמלאות לא היה ילד שלא ירא ממנו...

כשפינס הורה למחזור חדש של קטנים את אותיות האלף – בית, שררה התרגשות כבושה בכפר כולו, ואנשים היו נאספים אל גדר בית הספר לשמוע את צחוקם של הילדים דרך חלונות הכיתה. הוא לא התחיל באות אל"ף, אלא בחי"ת. הצליל הראשון שאמרו הילדים בבית הספר היה: ח – ח – ח.

"ועכשיו ילדים, חית פתוחה, שימו לב – חית פתוחה, ח – ח – ח".

תחומים נוספים
bottom of page