top of page
עליה לכתה אלף
הגות ספרות ושירה
אצלנו בכפר טודרא

מילים: יהושוע סובול, לחן : שלמה בר

אצלנו בכפר טודרא שבלב הרי האטלס,
היו לוקחים את הילד שהגיע לגיל חמש;
כתר פרחים עושים לו, אצלנו בכפר טודרא,
כתר בראש מלבישים לו, שהגיע לגיל חמש.  
כל הילדים ברחוב חגיגה גדולה עורכים לו,  
שהגיע לגיל חמש, אצלנו בכפר טודרא.
ואז את חתן השמחה שהגיע לגיל חמש,
אצלנו בכפר טודרא, מכניסים לבית הכנסת
וכותבים על לוח של עץ בדבש מאלף ועד תו
את כל האותיות בדבש ואומרים לו: חביבי לקק!
והיתה התורה שבפה מתוקה כמו טעם של דבש,  
אצלנו בכפר טודרא שבלב הרי האטלס".

Heading 6
אצלנו בכפר טודרא
בואי אמא
הוא היה המורה הראשון
הללויה
חמש שנים על מיכאל
ילדותי השניה
עודני ילד
עידו מתעורר
פתחו את השער
ראש ילדותי
שלום כיתה אלף
תחומים נוספים
bottom of page