top of page
סוכות
ספרות ושירה /

יעקב ג.

בכל זאת אסיף

רציתי גם אני לחוג את האסיף
אך את הכל אספו כבר לפני
ריק המטע מתפוחים ואגסים
ובבוסתן אף תאנה.


פתאום על כתף המדרון,
מן הקוצים העייפים,
עיני חצב לי מאירות -
"אותי לחג את תאספי".


היה לי לבן של חצב אך זה לא די
לחג שבח אהוב הוא ויקר,
כי את הכל אספו כבר לפני
ולא נשאר לי שום דבר.


ואז הבריק מתוך הסבך,
שחור, מתוק ועסיסי,
אשכול של פטל משובח -
"אני אהיה לך לאסיף".


מאור-חצב חדווה של פטל בסלי
האם האם באלה די לחג אסיף?
הלכתי לשוטט לי הלאה בשבילים.

אולי אמצא מה להוסיף.


בזמזומי שקיעה סתוית,
מקו האופק המזהיב
ענן הכליל ידו הושיט
אבוא עמך לחג אסיף.


הכל אספו כבר לפני אך יש לי רוב,
גם בשבילי הרבה מאוד נותר.

לחג אסיף יבול הבאתי מבורך:
ענן של סתיו
פרחי חצב
ופטל בר.

עוד לחג >
bottom of page