top of page
יום הזכרון ליצחק רבין
ספרות ושירה /

יהודה עמיחי

במרחק שתי תקוות

במרחק שתי תקוות מן הקרב, חזיתי שלום.
ראשי הֶעייף מוכרח ללכת, רגלי חולמות חלום.
האיש השרוף אמר: אני הסנה שבער ואכל, גְשָה הלום,
מותר לך, השאר נעליך על רגליך. זה המקום.

עוד לחג >
bottom of page