יום הזכרון ליצחק רבין
ספרות ושירה

Heading 6

יהודה עמיחי

במרחק שתי תקוות

במרחק שתי תקוות מן הקרב, חזיתי שלום.
ראשי הֶעייף מוכרח ללכת, רגלי חולמות חלום.
האיש השרוף אמר : אני הסנה שבער ואכל, גְשָה הלום,
מותר לך, השאר נעליך על רגליך. זה המקום.

במרחק שתי תקוות
התנצחות ישראלית
סיכוי לשלום
קדיש לראש ממשלה שנרצח
קץ האב
שלום חבר
עוד לחג >