top of page
ט"ו בשבט
ספרות ושירה /

יהודה אלחריזי

חודש שבט

ספרד, המאה ה13

מעוז לכל איש ומבט
הוא מן היגונים מפלט
ומגדודי החוגה עיר מקלט.


נעימות בימנו
וכל טוב יתחדש בזמנו
ויאיר חשכו ואישונו
ונפקחה עינו.


ואז האפיקים על פני ארץ יפוצו
והנחלים על רצפת שש ירוצו.


והצמחים מתחת לארץ יציצו
וישני השמחה יקיצו.


והארץ תוציא צמחיה
וגרש ירחיה
וכפתוריה ופרחיה
והשמש תפרוש כנפיה.

להעיר נשפיה
ותפיץ רשפיה
להחיות נגופיה.


והאור יגדל
והקור ידל.


והשמש תקרב
והאור יערב.


והערוגות יגלו פניהם
ונפקחו עינהם.

עוד לחג >
bottom of page