top of page
ראש השנה
ספרות ושירה /

נתן יונתן

טיוטה על לוח השנים

כשאנו אומרים יום רואים אנו זוטות חייו

של בן אדם על אדמות.

כשאנו אומרים שבוע זוכרים את עוני התמיד של האדם

את עמלו הלחם והעצב.

וכשאומרים אנחנו חודש אומרים את התקווה המתחדשת

כלבנה המתמלאת לימים טובים מאלה.

וכשאומרים אנחנו שנים... שנים...

קול דמי הזמן צועקים אלינו מן האדמה

ונושאים עיניים עצובות אל השמים וכל צבאם.

עוד לחג >
bottom of page